1. Välj typ av transport 2. Välj resmål > 3. Sök paket
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Sök resa
Hem » Övrigt » Resevillkor
« Tilbaka Skriv ut Dela på Facebook

Resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR VID BESTÄLLNING AV RESA HOS POLENRESOR & SUNTRAVEL HBGrundläggande villkor

1.0 - Dessa villkor gäller för resor köpta hos Polenresor & Suntravel i Malmö
.
1.1 - Dessa villkor står som överenskommelse mellan Kund som köper resan och resebyrån Polenresor som tillhandahåller önskad tjänst/resa.

1.2 - När kunden beställt sin resa eller tjänst av Polenresor & Suntravel så börjar automatiskt dessa villkor att gälla. Kunden hittar dessa villkor på hemsidan www.polenresa.se och/eller får dessa på mejl i samband med bokning. Kunden kan även önska att få de utskrivna på plats på vårt kontor.

1.3 - Det ligger i kundens skyldighet att läsa dessa villkor som kunden automatiskt accepterar i samband med bokning.

1.4 - Resor som kund köpt på egen hand av annan leverantör innefattas inte av dessa villkor

1.5 - Resorna är arrangerade av Polenresor i samarbete med lokala agenter och samarbetspartners.
1.6 Dessa resevillkor gäller från aug 2017 tills vidare.

Bokningsvillkor

2.0 - Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan är för resenären bindande när anmälningsavgiften eller slutbetalningen är erlagd, särskild avbeställningsskydd kan köpas till direkt i samband med bokning.
Anmälningsavgiften är ofta 20% av resans pris per person, dock lägst 500 kronor per person.
Anmälningsavgiften skall erläggas senast 7 dagar efter bokningstillfället med undantag för flygresor samt. resor där transportören har rörliga priser, där ska anmälningsavgiften oftast betalas omgående. 
Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren.
Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela resans pris betalas omgående.
Slutbetalning
Slutbetalning skall vara inbetald senast 30 dagar före avresan om ej annat avtalats eller andra villkor gäller. Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 14-7 dagar före avresan.
Vid flygresor gäller direktbetalning av förskott eller hela summan direkt vid bokningstillfället.

2.1 - Ändringar

Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning. För avbeställning/ändring av kryssningar, flygbiljetter eller hotellpaket gäller speciella villkor då dessa inte kan avbeställas.
Normalt förlorar kunden hela det inbetalade förskottet eller hela summan i samband med avbeställning/avbokning. Speciella avbeställningskostnader kan gälla.
Vid ändring/ombokning av flygresor med reguljärflyg gäller speciella regler för olika biljettyper och med olika flygbolag.
För varje ändring i reseavtalet debiteras kunden i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200 kronor.

2.2 - Förbehåll om ändringar

Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i utgiven broschyr/katalog / prislista/offert/bokningsbekräftelse.

2.3 - Avbeställning

Avbeställning av resan skall göras omgående. Vid avbeställning skall resebyrån kontaktas.
Då kontoret är stängt skall resenären ringa till  journummer som denna fått i samband med bokning, alternativt kontakta respektive arrangör.

2.4 - Avbeställningskostnader
För flygbiljetter, flygpaket, hotellpaket, kryssningar och/eller andra bokningar som har särskilda villkor debiteras kunden 100% av resans kostnad i samband med avbeställning. Undantaget är ifall kunden har tecknat avbeställningsskydd eller försäkring i samband med bokningen. Då gäller speciella villkor hos Gouda Reseförsäkringar.

3.0 Försäkringar

Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring.
Gouda erbjuder en omfattande försäkring som finns att teckna hos resebyrån.
 Även hemförsäkringar har reseskydd, dock ofta ej helt kompletta och/eller med höga självrisker.

3.1 - Gouda erbjuder olika försäkringspaket som finns att teckna på resebyråns hemsida. www.polenresa.se. 
Dessa ska tecknas i samband med bokningen.

4.0 Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbevis, färdhandlingarna så snart de erhållits.
 Eftersom missförstånd kan ske vid bokning i telefon måste resenären ta del av alla uppgifter, kontrollera reslängd, inkvartering, ev. måltider, pris etc.
Granskning måste göras omgående, och felaktigheter påtalas omedelbart och redas ut innan resenären reser. Muntliga löften av bokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade.
Resenären måste därför kontrollera att dessa stämmer med det bokningsbevis resenären fått av inbokande resebyrå. Samma förhållande gäller mellan researrangör och återförsäljare.

5.0 Flygresor

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. 
Flygtider och flygnummer kan ändras med kort varsel. Färdhandlingarna skall kontrolleras noga före avresan.
 Flygbolaget ansvarar ej för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på flygplanet.
 Avtalet mellan flygbolaget och resenären specificeras i på flygbolagets hemsida.
 Deltagande flygbolag medverkar endast som transportföretag och har inget som helst ansvar för resans upplägg. Resenären kan drabbas av betydande olägenheter och kostnader i samband med en resa med två separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabellsändring inträffar. Även om en sådan resa bokats med god tidsmarginal mellan flygresorna, kan varken flygbolaget eller arrangören hållas ansvariga.
Researrangören ansvarar inte för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför researrangörens kontroll. Resebyrån informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

5.1 - Check-In

Resenären ansvarar för att i god tid checka in sig för att få ut boardingkort.
Oavsett om detta sker online eller på flygplatsen.

5.2 - Skatter och avgifter

Vanligen inkluderas skatter i flygbiljetten. Vissa skatter och avgifter skall däremot erläggas kontant på platsen. Kontrollera dessa redan vid ankomsten i det aktuella landet.

5.3 - Bagage
Olika regler gäller för olika flygbolag. Se din bekräftelse för hur mycket bagage du får ha med dig. Respektive mått, vikt och andra regler för bagage måste du som kund läsa på respektive flygbolags hemsida då olika regler gäller.

5.4 - Transfer till/från flygplatsen
Polenresors ingår inte i paketarrangemanget. Polenresor hjälper till med bokning transfer men för resan med denna ansvarar inte Polenresor, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av transfer skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget. Betalning för transfer görs till Polenresor. Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till chaufför som skriftligen till Polenresor info@polenresa.se

6.0 Bilhyror

Arrangören förmedlar bilhyra mellan valt biluthyrningsföretag och resenären.
Avtal om bilhyra ingås mellan biluthyrningsföretaget och resenären.
Arrangören ansvarar ej för brister på bilen.
Internationellt körkort krävs i många länder.
Resenären skall informera sig noggrant om de regler som gäller för hyra av bil i respektive land liksom om gällande försäkringsvillkor och övriga obligatoriska skatter och/eller avgifter.
Arrangören rekommenderar tecknande av utökat försäkringsskydd i USA (EP).

7.0 Pass och visum

Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6-7 månader).
Till vissa resmål krävs även visum.
Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.
Respektive lands ambassad/konsulat skall kontaktas för information.

8.0 Reklamationsfrist

Ev reklamationer/klagomål ombord eller på hotellet skall framföras och dokumenteras i första hand till respektive receptioner för åtgärder. I andra hand ska kunden/gästen kontakta Polenresors journummer som är angiven i brevet som skickades i samband med utskick av resehandlingar. Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar klagomålen på plats eller kontaktar resebyrån. Ev skriftlig reklamation skall vara Polenresor tillhanda senast 10 dagar efter resans slut.

9.0 Klagomål

Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt – reklamation skall ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig.
 Reklamationer inkomna till arrangören senare beaktas ej.
 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

10.0 Priser och prisändringar

Inträffar efter katalogs/prislistas tryckning eller av resebyrån utfärdad och av resenären accepterad offert/bokningsbekräftelse prishöjning på en eller flera av de prestationer som ingår i resan, är arrangören berättigad att företa därav föranledda justeringar av priser för resan i den mån prisförändringarna beror på höjda flygpriser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder.


11 Tryckfel


Alla uppgifter lämnas med reservation för eventuella ändringar i prislistor som beror på tryckfel som erhålls efter det att resebyrån utfärdat offert / bokningsbekräftelse.

Pass eller internationell ID-kort

Pass eller internationellt ID-kort är obligatorisk, körkort gäller ej.
Ha passet tillgängligt i handbagaget.


Resevillkor för resenärer med Unity Line

Samtliga priser är i SEK och per person.  
För barn gäller särskild tariff, liksom för extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran.  
Hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.  
Vi reserverar oss för valutaförändringar samt tryckfel i prislistan och broschyren.  
Bokningen är bindande så snart den bekräftas muntligt eller skriftligt.  
Resan skall betalas senast 30 dagar före avresan till bankgiro: 5806-9915   
Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående. 
Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven/avtalad tid betraktar vi bokningen som annullerat, se avbeställningsregler och kostnader nedan.
Transfer 
Anslutningsbussen till/från Szczecin ingår inte i paketarrangemanget. Unity Line Filial och dess återförsäljare hjälper till med bokning av plats på anslutningsbuss, men för resan med denna ansvarar vare sig Unity Line Ltd eller dess återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av anslutningsbuss skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget.
Betalning för resan med anslutningsbuss göres på plats direkt till bussens chaufför i polsk valuta. Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till bussens chaufför som skriftligen till bussföretaget Emilbus, 
ul.Wybrzeze Wladyslawa IV 18A, 72-600 Swinoujscie, tel: +48 91 321 31 00 eller +48 601 779 082, e-post: biuro@emilbus.com.pl

Avbeställningsregler för resenärer med Unity Line:

30 - 14 dagar före avresa - 50% av totala kostnaden.  
Mindre än 14 dagar före avresa - 100% av totala kostnaden.  
Incheckning ombord i Ystad och i Swinoujscie senast 60 min före avgång.  
Färdhandlingar avhämtas avresedagen, resenärer med personbilar i check in för fordon och gående i biljettkassan på terminalen.Pass eller internationell ID-kort

Pass eller internationellt ID-kort är obligatorisk, körkort gäller ej.
Ha passet tillgängligt i handbagaget.