Facebook

Auschwitz

Auschwitz var det största av nazitysklands koncentrations- och förintelseläger

En resa till de tidigare koncentrations- och utrotningslägren utanför Kraków ger en smärtsam påminnelse om de grymheter som människor är i stånd att utföra.

Här kränktes, torterades och dödades miljoner oskyldiga män, kvinnor och barn, under den tid som den nazistiska ideologin härskade över större delen av Europa – en ideologi som delade in mänskligheten i elit och ”Untermenschen” och som totalt kränkte demokratins principer.

Auschwitz är kanske det mest kända av nazisternas koncentrations- och utrotningsläger.
Anläggningarna ligger i den lilla Polska byn Oswiecim.
Tre huvudorsaker finns till att SS valde denna plats för döds- och koncentrationsläger.
Oswiecim låg någorlunda isolerat och kunde lätt utrymmas och bevakas som ett SS Interessegebit, dvs ingen fick vistas där, inte ens andra tyskar.
För det andra låg Oswiecim vid en järnvägsknut, det var lätt att frakta dit folk från hela det ockuperade Europa. För det tredje fanns där redan polska armébarcker, som "blev över" när den polska armén upplöstes efter nederlaget mot tyskarna.
Så kom Auschwitz 1 till, ett läger för polska politiska fångar. De ledande polacker som tyskarna ville internera som ett led i kuvandet av Polen. Politiker, präster, rabbiner, vetenskapsmän, alla som kunde tänkas hålla kampviljan uppe bland polackerna sändes hit - om de inte redan hade skjutits förstås.

Auschwitz 2 eller Auschwitz-Birkenau byggdes upp med början 1941 och med ett helt annat syfte.
Här skulle den judiska befolkningen, ryska krigsfångar och andra icke önskvärda avlivas. Auschwitz-Birkenau var ett döds- eller förintelseläger. Här överlevde man normalt inte mer än några timmar. Såvida man inte blev utvald att arbeta som arbetsjude i ett Sonderkommando. Som arbetsjude fick man en frist, man fick överleva så länge man var behövlig och så länge man orkade.
Matransonerna var så knappa att ingen skulle överleva mer än några månader.
Allt var uträknat och planerat för att uppfylla nazisternas syfte: att utrota den judiska befolkningen och andra underlägsna element.

 I våra paketresor till Krakow ingår så väl utflykt till Auschwitz som Saltgruvan Wieliczka.

Film