1. Välj typ av transport 2. Välj resmål > 3. Sök paket
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Sök resa
Hem » Övrigt » Corona-virus
« Tilbaka Skriv ut Dela på Facebook

Corona-virus

Orolig för corona-virus? Det här gäller för resan

Vi övervakar situationen med spridning av Coronavirus (COVID-19) och uppmanar våra kunder att hålla sig uppdaterade på följande hemsidor UD l Folkhälsomyndigheten
Vi rekommenderar att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har några symtom på Coronavirus.

Din rädsla för att bli smittad av det fruktade coronaviruset ger dig inte rätt att få pengarna tillbaka för en redan inbokad utlandsresa.
Avbokar du ändå får du inte återbetalt från resebyrån.
Rädsla inte är ett giltigt skäl för att få tillbaka pengarna vid en avbokad resa! 

Inte heller för att utnyttja ett redan köpt avbeställningsskydd räcker ett skäl som ”rädsla för smitta” för att få tillbaka kostnaden för en redan köpt resa.
Det som gäller är rekommendationerna från utrikesdepartementet (UD).

Har du tecknat rese eller avbeställningsskydd LÄS HÄR >> Allt du behöver veta om rese/avbeställningsskydd

Polenresor är med i kammarkollegiets statliga resegaranti som skyddar resenären om vi som resebyrå inte uppfyller kraven.
Samtidigt vi som resebyrå är skyddade enligt lagen som gäller för resebranschen.

SVENSKA RESEBYRÅNS VILLKOR FÖR PAKETRESOR
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör och resenär vid köp av paketresa.

Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande eller särskilda villkor.

1.1 Vad är en paketresa?
- 1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.

- 1.1.2. Härutöver är det ett villkor att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
- 1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). 

Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
- 1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
- 1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
- 2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränsle- priser.
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter.
- ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.


2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

- 2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit har resenären inte rätt till skadestånd.
Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

- 3.1.1. Resenärens avbeställning ska ske skriftligen.


- 3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter.

För bokade paketresor gäller resebyråns resevillkor. LÄS HÄR >> Resevillkor

Avbeställningsförsäkring.
Resenären kan skydda sig mot kostnader vid avbeställning genom att själv teckna en avbeställningsförsäkring via reseförsäkringsbolaget.

Avbeställningsskydd och avbeställnings försäkring
Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring.

Gouda Reseförsäkringar erbjuder en omfattande försäkring som finns att teckna hos resebyrån.
 Även hemförsäkringar har reseskydd, dock ofta ej helt kompletta och/eller med höga självrisker.
 Polenresor samarbetar med Gouda Reseförsäkringar och rekommenderar teckna rese/avbeställningsförsäkring hos Gouda Reseförsäkringar. Dessa ska tecknas i samband med bokningen Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

För övrigt gäller resebyråns resevillkor. LÄS HÄR >> Resevillkor