1. Välj typ av transport 2. Välj resmål > 3. Sök paket
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Sök resa
Hem » Kontakt » Resevillkor
« Tilbaka Skriv ut Dela på Facebook

Resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR VID BESTÄLLNING AV RESA HOS POLENRESOR & SUNTRAVEL HB
Resevillkor för resenärer med Unity Line

Samtliga priser är i SEK och per person.  

För barn gäller särskild tariff, liksom för extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran.  

Hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.  

Vi reserverar oss för valutaförändringar samt tryckfel i prislistan och broschyren.  

Bokningen är bindande så snart den bekräftas muntligt eller skriftligt.  

Resan skall betalas senast 30 dagar före avresan till bankgiro: 5806-9915  

Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående. 

Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven/avtalad tid betraktar vi bokningen som annullerat, se avbeställningsregler och kostnader nedan.

Avbeställningsregler för resenärer med Unity Line:

30 - 14 dagar före avresa - 50% av totala kostnaden.  
Mindre än 14 dagar före avresa - 100% av totala kostnaden.  

Incheckning ombord i Ystad och i Swinoujscieście senast 60 min före avgång.  

Färdhandlingar avhämtas avresedagen, resenärer med personbilar i check in för fordon och gående i biljettkassan på terminalen.

Medtag pass eller internationell ID-kort


Arrangemanget:

Resorna arrangerade av Polenresor i samarbete med lokala agenter och samarbetspartners.

Vid resa med personbil krävs även körkort, registreringsbevis, försäkringsbrev och nationalitetsmärke.


På våra hotell i Polen sker incheckning från kl 15.00 ankomstdagen.
 
Vissa hotell i turiststäderna tar på plats ut en turistskatt (Citytax).
 

Ev reklamationer/klagomål ombord eller på hotellet skall framföras i första hand till respektive receptioner för åtgärder. 

Reklamationsrätten är förlorad om Ni inte meddelar klagomålen på plats.
 

Ev skriftlig reklamation skall vara Polenresor tillhanda senast 14 dagar efter resans slut.
 

För paketresor i övrigt tillämpas gällande överenskommelse, som träffas mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation.

Anmälan och anmälningsavgift:


Anmälan är för resenären bindande först när anmälningsavgiften eller slutbetalningen är erlagt, särskild avbeställningsskydd kan köpas. 

Anmälningsavgiften är 20% av resans pris per person. 


Anmälningsavgiften skall erläggas senast 7 dagar efter bokningstillfället. 
Genom inbetalningen av anmälningsavgiften bekräftar resenären att denne accepterat de skriftligen lämnade villkoren.

Vid bokning senare än 30 dagar före avresan skall hela resans pris betalas omgående.

Slutbetalning:


Slutbetalning skall vara inbetald senast 30 dagar före avresan om ej annat avtalats eller andra villkor gäller. 

Resedokumenten är resenären tillhanda mellan 14-7 dagar före avresan.

Ändringar:


Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa, är att betrakta som avbeställning och nybeställning. 
För avbeställning/ändring av kryssningar gäller speciella villkor. 


Vid beställning av hotell är beställningen bindande i och med att anfordran göres. 

Speciella avbeställningskostnader kan gälla.

Resenärens ändring av reseavtalet
: 


För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkats, dock lägst 200 kronor/person.


Vid ändring/ombokning av flygresor med reguljärflyg gäller speciella regler för olika biljettyper.

Förbehåll om ändringar:


Researrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i utgiven broschyr / katalog / prislista / offert /bokningsbekräft

Avbokning

Avbeställning av resan skall göras omgående. Avbokning kan göras genom att ringa 040-131340. Polenresor kommer att hantera alla sådana förfrågningar å de berörda leverantörernas räkning. Då kontoret är stängt skall resenären ringa tillrespektive flygbolag/färjebolag på avreseplatsen.
Om kunden avbokar eller delvis avbokar en bokning kan kunden komma att krävas på kompensation för kostnader i samband med researrangemang som redan anordnats. Utöver detta kan det tillkomma avgifter från de berörda leverantörerna. Om en avbokning gäller mer än en person i en bokning tas tillämplig avbokningsavgift ut för varje person som bokningen gäller. I vissa fall kan kompensationen för avbokningen som ska erläggas till de berörda leverantörerna uppgå till hela den bokade resans värde, så att kunden inte erhåller någon återbetalning.
Delvis avbokning, d.v.s. avbokning av ett specifikt arrangemang är i vissa fall inte möjligt utan att förlora värdet på det enskilda arrangemanget.
En avgift kan komma att tas ut av leverantören i händelse av avbokning eller ändring av bokning.
Kunden har ingen ångerrätt med mindre detta särskilt framgår av leverantörens särskilda villkor.
Om kunden inte inställer sig vid avresan har han eller hon ingen rätt till återbetalning.

Pass, visum och transitvisum:


Resenären ansvarar för att inneha giltigt pass redan vid bokningstillfället.
Det är även resenärens ansvar att inneha visum till slutdestination samt eventuella visum vid mellanlandningar.
Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. Det är viktigt att resenären kontrollerar att pass, visum och transitvisum uppfyller både ländernas och flygbolagens krav.
Polenresor rekommenderar att passet alltid ska medtas på samtliga resor.


För resa till vissa länder finns det särskilda bestämmelser gällande bokad returbiljett.
Det är resenärens ansvar att kontrollera detta med respektive lands ambassad samt berörda flygbolag.


För alla resor till eller via USA krävs ett godkänt inresetillstånd (ESTA) och maskinläsbart pass.

Hotellreservation: 


Vid beställning av hotell eller andra landarrangemang uttages följande reservationsavgifter: 
USA/Canada/Europa 
0 kr/hotell 
ÖVRIGA VÄRLDEN 
0 kr/hotell 
ÖVRIGA LANDARRANGEMANG
 0 kr/arrangemang 


TEATERBILJETTER OCH DYLIGT 0 kr/reservation.Ändrings- och exp.kostnad för avbokning är de samma som ovan, om ej andra villkor föreligger. Ej utnyttjade hotellkuponger återbetalas normalt inte, även om övernattningen ej utnyttjats p.g.a. t ex flygförsening.

Avbeställningskostnad av hel eller del av grupp:


  • 90 dagar av hel eller del av grupp före avresa SEK 1.500.
  • 90-60 dagar före avresan 50% av resans totalpris dock lägst SEK 2.500.
  • mindre än 60 dagar före avresa 100% av resans totalpris.

Erlagda depositioner utöver anmälningsavgift återbetalas ej.

Är resan baserad på transporter med speciella villkor uttages utöver avbeställningskostnaden full täckning enligt gällande regelverk.

Är resan baserad på arrangemang med underleverantörer gäller dessutom angivna avbeställningsvillkor för dessa.
Försäkringar
.


Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett reseförsäkring. 
Gouda försäkringar erbjuder en omfattande försäkring som finns att teckna hos resebyrån.


Även hemförsäkringar har reseskydd, dock ofta ej helt kompletta och/eller med höga självrisker.

Avbeställningsskydd:


Varje resenär rekommenderas att teckna en komplett avbeställningsskydd.
Gouda Försäkringar erbjuder en omfattande avbeställningsskydd som finns att teckna hos resebyrån.

  • Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom och kräver sjukintyg av läkare. Kostnad är 4% av resans kostnad.
  • Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokning av resan, måste betalas tillsammans med första betalningen. 

  • Avbeställningsskydd är personligt och återbetalas ej vid avbokning av resan. 

  • Avbeställning skall göras snarast när ett hinder för resan uppkommer. 

  • Avbeställningsskydd innebär att du får tillbaka hela resebeloppet utan självrisk. 


Härigenom är du som resenär skyddad mot andra kostnader än vad som anges ovan i samband med sjukdom, olycksfall eller dödsfall hos dig eller nära anhöriga, enligt vad som anges i punkt 1, 2, och 3 i de allmänna resevillkoren.

Vid avbeställning med avbeställningsskydd: 


Av läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att genomföra resan. 

Avbeställningen skall ske före resans början. 

Avbeställning som måste göras efter kontorstid (vardagar: 9.00 – 18.00) eller under lör-, sön/ helgdagar, meddelas per fax (040-13 12 40) eller e-mail till (info@polenresor.net)

Avbeställning som kommer Polenresor tillhanda efter resans start accepteras ej. 

Resenär äger icke rätt att avbeställa resa med läkarintyg om inte av detta klart framgår att sjukdomen är av akut art.
Läkarintyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbokning beaktas ej.

Utdrag från allmänna resevillkor: 1. Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5. drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 2. Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5. och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 3.2.3. Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1. eller 3.2.2. och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 3. Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1.-3.2.3. skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/ anläggning, rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade. Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

Vaccinering:


Resenären skall kontrollera med läkare eller vaccinationscentral i god tid före avresan om vaccinering är nödvändig.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna: 


Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbevis, färdhandlingarna så snart de erhållits. 
Eftersom missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet måste resenären ta del av alla uppgifter, kontrollera reslängd, inkvartering, ev. måltider, pris etc.

Granskning måste göras omgående, och felaktigheter påtalas omedelbart och redas ut innan resenären reser. 
Muntliga löften av inbokningspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall för att kunna åberopas vara skriftligen bekräftade. 

Resenären måste därför kontrollera att dessa stämmer med det bokningsbevis resenären fått av inbokande resebyrå. 

Samma förhållande gäller mellan researrangör och återförsäljare.

Flygresor: 


Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angivna dagarna för ut- respektive hemresa. 

Flygtider och flygnummer kan i visa fall ändras med kort varsel.

Färdhandlingarna skall kontrolleras noga före avresan. 
Flygbolaget ansvarar ej för någon handling, försummelse eller händelse som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på flygplanet.

Avtalet mellan flygbolaget och resenären specificeras i flygbiljetten. 

Deltagande flygbolag medverkar endast som transportföretag och har inget som helst ansvar för resans upplägg. 

Resenären kan drabbas av betydande olägenheter och kostnader i samband med en resa med två separata flygbiljetter, om en flygförsening eller tidtabelländring inträffar.

Även om en sådan resa bokats med god tidsmarginal mellan flygresorna, kan varken flygbolaget eller arrangören hållas ansvariga.
Researrangören ansvarar inte för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför researrangörens kontroll.

Resebyrån informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

Reklamationsfrist: 


Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt – reklamation skall ske inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig.  

Reklamationer inkomna till arrangören senare beaktas ej.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Priser och prisändringar: 


Inträffar efter katalogs/prislistas tryckning eller av resebyrån utfärdad och av resenären accepterad offert/bokningsbekräftelse prishöjning på en eller flera av de prestationer som ingår i resan, är arrangören berättigad att företa därav föranledda justeringar av priser för resan i den mån prisförändringarna beror på höjda flygpriser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, ändrade växelkurser eller andra liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder.

Tryckfel: 


Alla uppgifter lämnas med reservation för eventuella ändringar i prislistor som beror på tryckfel som erhålls efter det att resebyrån utfärdat offert / bokningsbekräftelse.

Övrig information: 


Polenresor ansvarar ej för eventuella olägenheter, kostnader eller skador, som resenär drabbas av vid fall av överbokning, ändrad avgångs- eller ankomsttid, inställt flyg, förseningar, ändrad destination eller andra händelser utanför Polenresor kontroll.

Vi informerar gärna om möjligheterna att teckna försäkring, som täcker ovannämnda händelser.

 

Polenresor och Suntravel HB  / Org.nr; 9696587097