1. Välj typ av transport 2. Välj resmål > 3. Sök paket
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Budapest
Swinoujscie
Gdansk
Szczecin
Gdynia
Trzesacz
Kolobrzeg
Ustka
Krakow
Vilnius
Miedzyzdroje
Warszawa
Prag
Wiselka
Sopot
Zakopane
Sök resa
Hem » Kontakt » Teckna Reseförsäkring » Reseförsäkring
« Tilbaka Skriv ut Dela på Facebook

Reseförsäkring

För resor inom Europa eller världen - för dig upp till 70 år

Från 2 – 365 dagar

 

  • Alarmcentral dygnet runt
  • Täckning vid sportaktiviteter som dykning, forsränning och bergsvandring.
  • Komplement till hemförsäkringen eller heltäckande försäkring
  • Gäller utan självrisk!

 

TRYGGHET 


Goudas Reseförsäkring ger dig trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.


INGEN SJÄLVRISK 


Goudas Reseförsäkring gäller helt utan självrisk! RESA MED FAMILJEN ELLER I GRUPP?


Gouda erbjuder 50 % premierabatt till alla barn som inte har fyllt 14 år på avresedagen och där minst en vuxen är medförsäkrad. Om ni reser i grupp om 10 personer eller fler, erbjuder vi 15 % premierabatt. BARNRABATT 


Gouda Reseförsäkring ger 50% rabatt till barn under 14 år. Rabatterna gäller när barnen försäkras tillsammans med minst en vuxen på samma försäkringsbrev. VALMÖJLIGHETER


Goudas Reseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Försäkringen har tre teckningsalternativ: 1. Reseförsäkring = heltäckande försäkring från dag 1 

Du har ett fullt försäkringsskydd under hela resan. 2. Försäkring från dag 46

Försäkringen börjar gälla dag 46 på resan med ett fullt skydd, under förutsättning att du under resans dag 1 - 45 ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd. 3. Komplement till hemförsäkring
För resor kortare än 45 dagar

• Ersättning för självrisk i hemförsäkringens reseskydd 


• Invaliditetsersättning vid olycksfall


• Krishjälp 


• Extra egendomsskydd (valbart) 


• Semestergaranti (valbart) 

För resor längre än 45 dagar


• Ersättning enligt ovan dag 1 - 45, från dag 46 gäller fullt försäkringskydd


• Semestergaranti exkluderas helt VALBARA MOMENT


Egendomsskydd 
Vid förlust av ditt bagage under resan, kan egendomsskyddet ge täckning upp till 25 000 kr. Om du gör frånval av egendomsskyddet får du 20 - 30 % lägre premie.Semestergaranti - endast valbart för resor kortare än 45 dagar


Med detta försäkringsmoment kan du till exempel få ersättning per dag eller ersättningsresa, om syftet med resan förstörs pga medicinska skäl.

Ersättning lämnas också om du missar utresan eller hemresan, eller om du eller ditt bagage blir försenat. Om du gör frånval av semestergaranti får du 30 – 50 % lägre premie.

Semestergaranti - endast valbart för resor kortare än 45 dagar
Med detta försäkringsmoment kan du till exempel få ersättning per dag eller ersättningsresa, om syftet med resan förstörs pga medicinska skäl. Ersättning lämnas också om du missar utresan eller hemresan, eller om du eller ditt bagage blir försenat. Om du gör frånval av semestergaranti får du 30 – 50 % lägre premie.

Täckningsöversikt

 Grundtäckning

KOMPLEMENT till
hemförsäkring dag 1 till 45

FULLT SKYDD dag 46 till 365
eller dag 1 till 45/365

 VÅRD  
 Akut läkar-/sjukhusvård 2 000 kr Nödvändiga och
skäliga kostnader
 Akut tandläkarvård 2 000 kr
 Sjuk-/hemtransport 2 000 kr
 Anhörigs resa till försäkringstagare 2 000 kr
 Resekostnader för att besöka nära anhörig 2 000 kr
 OLYCKSFALL - INVALIDITETSBELOPP
 Invaliditet 400.000 kr 400.000 kr
 Dödsfall 25.000 kr  25.000 kr
 Hjälpmedel 25.000 kr 25.000 kr
 ANSVARSSKYDD 10.000 kr 5.000.000 kr
 ÖVERFALLSSKYDD 10.000 kr 500.000 kr
 RÄTTSSKYDD 10.000 kr 10.000 kr
 KRISHJÄLP 10.000 kr 10.000 kr
 EVAKUERING 2.000 kr 50.000 kr

 VALBARA MOMENT

KOMPLEMENT till
hemförsäkring dag 1 till 45

FULLT SKYDD dag 46 till 365
eller dag 1 till 45/365

 EGENDOMSSKYDD *  
 Personlig lösegendom (varav kontanter(2.000 kr) 2.000 kr 25.000 kr (barn 10.000 kr) 
 Färdbiljetter 2.000 kr 20.000 kr
 Resehandlingar 2.000 kr 10.000 kr
 Kompletterande egendomsersättning 10.000 kr -
 Merkostnader 2.000 kr 2.000 kr 
 SEMESTERGARANTI **
 Komma ikapp resan 30.000 kr (fam. 100.000 kr)  Se vänster spalt
(Endast möjlig vid resor kortare än 45 dagar)
 Försening mer än 4 tim 300 kr (barn 100 kr)
 Försening mer än 12 tim 500 kr (barn 250 kr)
 Bagageförsening utresa 4/12/24 tim 300/500/500 kr
 Bagageförsening hemresa 4/12 tim 300/400 kr
 Förstörd semester - dagsersättning /ny resa 30.000 kr (fam. 100.000 kr)
 Anslutningsskydd 2.000 kr
 Hyra av sportutrustning 5.000 kr
 Återbetalning av aktivitetskostnad 10.000 kr
 Självrisk hyrd bil, båt, mc, moped eller cykel 10.000 kr
 Självrisk hem-/villa-/bilförsäkring 10.000 kr
 Självrisk hem-/villa-/bilförsäkring 2.000 kr
 Oförutsedda kostnader 2.000 kr
 *) Möjlig att välja bort för att minska premien
 **) Möjlig att teckna endast för resor kortare än 45 dagar och kan väljas bort för att minska premien
OBS!

Vid resor längre än 45 dagar där du ska utnyttja reseskyddet i hemförsäkringen de första 45 dagarna, gäller ersättningsnivåerna i den vänstra spalten dag 1-45 om du tecknat försäkringen som ett komplement till hemförsäkringen. Dag 46 övergår försäkringen till att täcka enligt nivåerna i den högra spalten.

Läkarvård

Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Du skall söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

Hemtransport

I de fall det krävs ordnar och täcker vi hemtransport tillbaka till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig är tvungen att resa till dig.

Olycksfall - Invaliditetsbelopp

Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som i A. Läkarvård, för läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olycksfall som drabbar dig under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 400 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

Ansvarsskydd

Försäkringen gäller för dig som privatperson, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Överfallsskydd

Vi lämnar ersättning för personskada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

Rättsskydd

Blir du som privatperson involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Krishjälp

Försäkringen täcker krispsykologisk behandling för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot dig - och liknande händelser.

Evakuering

Ersättning för evakueringskostnader om UD uppmanar och arrangerar evakuering pga naturkatastrof eller krigsliknande händelse.

Egendomsskydd

Försäkringen gäller för lösegendom (ditt bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Försäkringen gäller under förutsättning att du varit aktsam.

Semestergaranti

Med semestergaranti får du ersättning om din semester inte har gått att genomföra som du planerat. Du får till exempel ersättning för sjukdom, förseningar för dig eller ditt bagage eller om du inte kan genomföra planerade aktiviteter som semestern hade som syfte (en skadad hand gör det till exempel inte möjligt att bergsklättra eller spela golf).

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringsprodukten. Det är alltid de fullständiga villkoren som gäller vid skadereglering. Villkorsnummer finns angivet på ditt försäkringsbrev.

 

Teckna försäkring >>